بخرید و 2,733 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

سفید کننده دندان اندو شدهUltradent- Opalescence Endo

 

  •  اوپال سنس اندو حاوي 35% هيدروژن پروكسايد.
  •  براي سفيد كردن دندان‌هاي روت كانال شده و تغيير رنگ يافته.
  • بصورت بسته بندی 2 سرنگی.
ultradent

205,000 تومان

2x1/2 ml
35%
آمریکا
2 عدد
هیدروژن پروکساید
Office

  • جایگذاری بسیار راحت در Pulp chamber.
  • توسط دندانپزشک در مطب مورد استفاده قرار  میگیرد.