بخرید و 700 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

کیت شستشوی داخل کانال Pacdent-Pacendo

  • :PacEndo Pre-Filled Irrigation Kit
  • شستشوی داخل کانال در 4 مرحله.
  1. مرحله اول: هیپوکلرید سدیم 5%.
  2. مرحله دوم: EDTA 1%.
  3. مرحله سوم: الکل اتیلن 95%.
  4. مرحله چهارم: کلر هگزیدین 2%.
Give a Name

50,000 تومان

35,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

شرکت وارد کننده
شرکت دنیای کالای سینا
شرکت دنیای کالای سینا

آمریکا