قلم لثه Ultradent- Fischer's Ultrapak Packer

( 020201020106005 )
  • قلم مخصوص قرار دادن نخ زیر لثه.
  • نوک بسیار باریک و مضرس بدون لبه های تیز.
  • آلیاژ بسیار مقاوم و قابل اتوکلاو.
  • زاویه 45 درجه.

ultradent

آمریکا