ژل بی حسی Ultradent- Ultra Care

( 020201020101004 )
  • ژل بی حسی موضعی،
  • دارای اثر عمیق و سریع جهت بی حسی موضعی لثه پیش از تزریق.
  • با سه طعم آدامس،تمشک و میوه های استوایی،
  • بسته بندی به صورت 30 میلی.
  • 49 ماه تاریخ مصرف.
ultradent

30ml
آمریکا