نوار Ultradent- Inter Guard

( 020201020111001 )
  •  از جنس استنلس استیل و قابل اتو کلاو کردن،
  • در دوسایز کوچک و بزرگ،
  • در بسته های 10 عددی .
  • محافظت دندان های مجاور هنگام تراش که باعث افزایش سرعت و دقت می گردد.
ultradent

1 میلی متر
4 و 5 میلی متری
آمریکا
10 عددی