دهان بازکن Ultradent- PropGuard

  • وسیله ای با کاربرد بسیار آسان، جهت باز نگاه داشتن دهان بیمار و کنار زدن زبان، بدون درد و ناراحتی.
  • در 2 سایز و بصورت بسته بندی 10 عددی (کوچک و بزرگ).
ultradent

آمریکا
10 عددی
کوچک و بزرگ