خمیر پروفیلاکسی Ultradent- Ultrapro

  • خمیر پروفیلاکسی 200 عددی شرکت اولتردنت آمریکا.
  • عرضه در سه طعم تمشک، آدامس و پرتقال خامه به صورت آسورتی.

ultradent

آمریکا
200 عددی