توربین Sirona- T4 Racer- MW

  • توربین Midwest چهار سوراخ شرکت سیرونا .
  •  قابليت كنترل سرعت.
  • گشتاور بالا در سرعت ثابت (400،000 دور بر دقیقه).
  • لرزش كم.
  • حركت  بي صدا.
  • دوام مته.
  • بدون آسیب حرارتی دندان.
  • عمر طولاني تر روتور ها.
Sirona Dentsply

آلمان
push button
فیکس (ته ثابت)
1
17
400/000
43
کروم
4
سرامیکی
6 ماه
12 سال