آنلاین بخرید و 1,800 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

ژل بلیچینگ آفیس نوری Spa Dent- Flex

  • office Gel ترکیبی از کاربامید پروکساید 40% + هیدروژن پروکساید 10%   
  • Professional Dental Whitening Gel For Office Use Only
spadent

60,000 تومان

کانادا
ترکیب هیدروژن پروکساید و کارباماید پروکساید
Office
با نور

  1. 3ml بلیچینگ آفیس
  2. 1.2ml ژل محافظ لثه