باندینگ Ultradent- Peak Universal Bond

( 020201020112001 )
  •  تنها باندینگ لایت کیور نسل 5، حاوی کلروهگزیدین 2%.
  • قابلیت باند به دنتین، انامل، پرسلن، فلز، کامپوزیت و زیرکونیا.
  •  هندلینگ بهترین انتخاب جهت رستوریشن های دایرکت ، ایندایرکت و همچنین سمنتیشن انواع پست داخل کانال.
  •  عرضه به صورت بطری 4 میلی لیتری.
ultradent

4
Total-Etch
5
Light-Cure
آمریکا
اطلاعاتی در دسترس نیست
اطلاعاتی در دسترس نیست

لینک فایل pdf بروشور: