اسید فسفریک جامبو Ultradent- Ultra Etch 30ml

( 020201020108002 )
  • اسید اچ 35% اسید فسفریک.
  • اولترا اچ به صورت ژل میباشد و به جهت کیفیت و چسبندگی مناسب به سادگی قابل کنترل بوده و در کوچک ترین شیارهای سطح اکلوزال نفوذ میکند و عمل اچینگ به نحو مطلوب صورت می گیرد.
  • عرضه به صورت سرنگ 30 میل با 20 سرنگ و نوک مخصوص.
ultradent

30ml
آمریکا